Bolagsstyrning

Ledning

Ledande befattningshavare

Per Norrthon

Koncern VD

Mattias Thorsén

Operativ chef

Christian Lee

Säljchef privat

Jonathan Cehlin

Installationschef

Mattias Leijon

Teknik och Affärsutvecklingschef

Anders Holst

Ekonomichef

Johan Laurin

Säljchef kommersiellt

Carina Rudberg

Personalchef

Övrig ledning

Jonathan Cehlin

Filialchef Karlstad

Behzad Yari

Filialchef Södra Skåne

Andreas Nestor

Filialchef Varberg

Bengt Danielsson

Filialchef Glava

Hans-Christer Fischer

Filialchef Motala

Johan Laurin

Filialchef Stockholm

Thomas Karlsson

Filialchef Strömstad / Åmål

Niklas Gulliksson

VD Sun4Energy Nord

Andreas Börjesson

Filialchef Göteborg