Investerare

Vision, mission och strategi

Vision, mission och strategi

 • Vår Vision är att bli ledande solcellsbolaget i Sverige inom kvalitet och kundnöjhet

 • Betydelsen av nöjda kunder växer i takt med att flera aktörer äntrar markanden - kvalitet och kundnöjdhet blir därmet betydande konkurrensfördelar

 • Ett steg mot visionen är att vi kvalitetssäkrar varje moment genom att tillhandahålla egna resurser samt personal och har genom det erhållit ett gott omdöme

 • Tillväxten sker till största del organiskt genom öppnande av kontor i nya orter och i vissa fall grundande av nya dotter bolag, te.x. etablering av Sun4Energy Nord

 • På markanden där vi i dagsläget inte täcker genom regionala kontor studeras istället förvärv som möjliggör en snabb etablering och kundkännedom, t.ex. Sun4Energy Helsingborg som uppkom genom förvärv av Atum Energi i Helsingborg

Vägen framåt

Vi fokuserar för närvarande på följande tillväxtsatsningar:

1. Utveckla grossistverksamhet

 • Att tillhandahålla en egen grossistverksamhet är nyckeln till effektiv och säkerställd orderhantering

 • Med ett volatilt utbud och leverantörsstyrda villkor skulle en egen grossistverksamhet medföra skalfördelar genom större möjlighet till varuinköp samt försäljning av komponenter till andra solcells- och elbilsladdningsaktörer

 • Finansiella satsningar ska genomsföras för att bygga upp lager, ordersystem och rekrytering av personal ägnade för grossistverksamheten

2. Fortsätta organiska tillväxten

 • Genom uppstart av nya kontor via de etablerade dotterbolagen på orter runt om Sverige

 • Etableringar av kontor i nya orter har visat sig kostnadsmässigt fördelaktigt jämfört med förvärv

3. Genomföra lämpliga förvärv

 • På orter långt från nuvarande kontor, där mervärdet av att förvärva en etablerad aktör på den regionala marknaden är större än att organiskt starta upp ett nytt kontor

4. Rulla ut elbilsladdningsaffären

 • Erbjudandet håller på att paketeras och vi kommer att öka satsningen på sälj gällande elbilsladdningserbjudanden

 • Affären består av två laddare som lämpar sig för olika kunder, dels destionationsladdare för hushåll, bostads- och hyresrättsföreningar, dels snabbladdare för åkerier, service- och installationsbolag samt allmänna parkeringar genom kommuner och institutioner

Elbilsladdningen medför högre marginaler genom tre intäktsströmmar:

1) Vinstpålägg efter montering, försäljning och driftsättning av laddaren

2) Månatlig intäkt för anslutning av bolagets digitala plattform Sun4Energy Charge

3) Möjlighet att ta procent via vidareförsäljning av el

Ledning

Bekanta dig med vår ledning

Styrelse

Bekanta dig med vår styrelse