Bokslutskommuniké 2023

Om oss

Sun4Energy är en ledande aktör inom solenergi och laddinfrastruktur i Sverige. Vi designar, installerar och driftsätter solcellsanläggningar och elbilsladdare för privatpersoner, företag och kommuner. Vårt mål är att erbjuda kunderna hållbara energilösningar som påskyndar övergången till en fossilfri framtid samtidigt som de sänker driftkostnaderna.

Vi strävar efter att vara det självklara valet för solenergi och laddinfrastruktur och vår tillväxt fortsätter med nya lokalkontor och förvärv runt om i landet.Senaste video


Penser play: Sun4Energy - Ny och lönsam verksamhet efter samgåendet med Niutech

IR-ansvarig

Per Norrthon

Klas Zetterman

+46 73-983 04 02