Bolagsstyrning

Årsstämma

Årsstämma 2023

Årsstämma i Sun4Energy Group AB ägde rum den 11 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Mosåsvägen 142 Örebro. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman kan läsas här.