Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelse

Camilla Sundström (f. 1964)

Styrelseordförande sedan 2021

Bakgrund add

Camilla har en lång och framgångsrik karriär inom framför allt IT/Telekom och byggbranschen. Camilla har en mångårig erfarenhet av rollen som VD och styrelsearbete för ägarledda, börsnoterade och Private Equity ägda bolag. I dagsläget arbetar Camilla i första hand som rådgivare till styrelser och VD.

Övriga pågående uppdrag: Grundare och styrelseordförande Simplicata AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Extern VD Veidekke Nära AB, VD Empower AB, Affärsområdeschef Telecom Empower OY (Group) & Styrelseledamot Cellip AB.

Innehav i Sun4Energy: 6 000 aktier indirekt genom Simplicata AB.

Per Norrthon (f. 1971)

VD sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2021

Bakgrund add

Efter civilingenjörsstudierna vid Linköpings Tekniska Högskola har Per under en lång tid byggt upp och utvecklat olika verksamheter. Per har i rollen om VD bland annat utvecklat bolaget Fibra AB till ett av Sveriges största stadsnätsbolag med en omsättning på 250 MSEK och aktivt bidragit till IP-Only AB:s framgångsrika expansion under 2016 – 2017. I samband med Sun4Energys förvärv av Sun Energy Nordic AB 2020 övergick Per, som VD för Sun Energy Nordic AB, till Koncernen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot Opti Consulting AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Senecta Security AB, Regionsansvarig IP-Only AB.

Innehav i Sun4Energy: 276 000 aktier.

Mattias Thorsén (f. 1971)

Operativ chef sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2022

Bakgrund add

Mattias Thorsén har en lång bakgrund inom försäljning. Sedan 90-talet har Mattias verkat både inom mindre och större bolag med försäljningsansvar. Som försäljningschef på Sector Alarm har Mattias byggt upp strategier för försäljning och utvecklat försäljningsorganisationer. 2015 grundade Mattias Sun4Energy tillsammans med Mattias Leijon.

Therese Grahn (f. 1977)

Styrelseledamot sedan 2021

Bakgrund add

Therese har studerat ekonomi med specialisering mot finans vid Handelshøyskolen BI i Oslo. Hon är för tillfället koncern-VD för ett bolag som aktivt förvärvar företag och fastigheter. Therese har även haft ledande befattningar i bolag inom tillverkningsindustrin. Innan de ledande befattningarna i näringslivet arbetade Therese sju år inom finansbranschen.

Övriga pågående uppdrag: VD NV Strömstad AB, Styrelseledamot Strömstad Skee 2:1 AB, NV Strömstad AB och Aktiebolaget Strömstadslokaler. Styrelsesuppleant G-Invest AB, Kägleholms Säteri Aktiebolag, G-Förvaltning AB, Ulf Gustafsson Förvaltning AB, Bojen 3 Danderyd AB, Galvaren 1 AB, MBO Sandviksudden AB, NV Forest AB, Megalomania AB och Hihopia AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelsesuppleant och tidigare delägare på Korsbacka 1:23 AB.

Innehav i Sun4Energy: Inget eget innehav men är VD för familjeföretaget NV Strömstad AB som äger 234 000 aktier.

Mattias Leijon (f. 1971)

Teknik och Affärsutvecklingschef sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2020

Bakgrund add

Mattias kommer närmast från att tidigare byggt upp och sålt elinstallationsbolaget Datel AB som idag har en omsättning på drygt 50 miljoner med cirka 40 anställda. Mattias har en lång erfarenhet inom att driva och äga mindre bolag som han varit med och grundat. Sedan 2015 har Mattias fokuserat på att bygga upp ett kunnande kring områdena elbilsladdare och solcellssystem som sedan transfererades till uppstartandet av Sun4Energy.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande samt ägare Leijon Förvaltning AB, Venan Fastigheter AB, Proudly Made AB och Levande Förvaltning i Örebro AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD Transtema Datelab AB (tidigare Datel AB).

Innehav i Sun4Energy: 858 600 aktier.

Fredrik Lagergren (f. 1970)

Styrelseledamot sedan 2022

Bakgrund add

Fredrik är Teknologie Doktor och civilingenjör från KTH. Fredrik har forskat inom energisystem och management. Under tio år var han VD för KTH Executive School och utbildade där företagsledningar inom innovation, affärsutveckling och strategi, främst inom branscher som energi, telekom, industri och stadsutveckling. Fredrik har erfarenhet från styrelsearbete i KTH Executive School samt som ordförande i Handelsbanken Östra station. Han har också varit vice ordförande i föreningen Riksdagsmän och forskare samt ordförande för Kungl Ingenjörsvetenbskapsakadenmiens avdelning för företagande och ledarskap samt som ledamot i styrelsen för svenska konståkningsförbundet. Fredrik är idag VD och partner i konsultföretaget SAM.