Investerare

Sun4Energy som investeringsobjekt

Sun4Energy som investeringsobjekt

Vi säljer och installerar solcellsanläggningar, batterianläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Vi sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer. Målet är att erbjuda lösningar som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar samtidigt som den sänker driftkostnaderna för kunden.

Koncernen har förutom installationsbolagen ett internt säljbolag och en egen grossistverksamhet. Säljbolaget säljer koncernens produkter och tjänster över hela landet samt arbetar med affärsutvecklingen inom säjlverksamheten. Grossistverksamheten förser bolagen och andra aktörer med kvalitativa produkter till ett förmånligt pris. Detta uppnås genom inköp direkt från tillverkarna i stora kvantiteter.

Vi erbjuder våra produkter och tjänster i stora delar av Sverige. Vi är idag ca 120 anställda sprida på 11 orter i Sverige och vi rekryterar löpande för att möta den stora kundefterfrågan på våra produkter och tjänster.

Sun4Energy har de senaste två verksamhetsåren haft en kraftig tillväxt, för 2022 var den 272%. Tillväxten har skett genom förvärv, öppnande av kontor på nya och tillväxt på befintliga orter. Vi har för båda åren vida överträffat våra utfästelser. Omsättningen har gått från 47 mnkr till 177 mnkr för verksamhetsåret 2022.

Varför investera i Sun4Energy?

1. Efterfrågan på förnybar energi växer

Efterfrågan på förnybar energi är stor både i Sverige och övriga världen. Snabbaste sättet att tillföra energi är utbyggnad av solel, den är även den billigaste att producera.

2. Bevis på positiv utveckling

Sun4Energy har de senaste åren utvecklats mycket positivt och vi har klarat eller överträffat våra mål. Vi har en välfungerade organisation som är redo att både leverera på befintlig orderstock och fortsätta växa med lönsamhet.

3. Både företag och privatpersoner som kunder

Våra produkter och tjänster efterfrågas både av företagsmarknaden och privata hushåll. Kunderna uppskattar att vi är en lokal aktör med en uttalad ambition om att alla våra kunder ska vara nöjda.

Nyckeltal

Bekanta dig mer våra nyckeltal

Strategi

Läs om vår vision, mission och strategi