Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelse

Pierre Fors (född 1963)

Styrelseordförande sedan 30 november 2023

Bakgrund add

Pierre har en examen från EMI (Executive Management Institute). Han var anställd i Alcadon AB mellan 1993–2019, varav som VD för Alcadon Group mellan 2001–2019. Pierre har dessutom en bakgrund från flera positioner inom IT- och telekom-branschen, bland annat på Telia.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseordförande och dessförinnan ledamot i Alcadon Group AB, styrelseordförande i Paseca AB samt i Niutech Group AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

VD och Koncernchef Alcadon Group.

Innehav i Sun4Energy Group AB

706 751 aktier privat och genom Paseca AB.

Camilla Sundström (född 1964)

Styrelseordförande/ledamot sedan maj 2021

Bakgrund add

Camilla har en lång och framgångsrik karriär inom framför allt IT/Telekom och byggbranschen. Hon har en mångårig erfarenhet av rollen som VD och styrelsearbete för ägarledda, börsnoterade och Private Equity ägda bolag. I dagsläget arbetar Camilla i första hand som rådgivare till styrelser och VD.

Övriga pågående uppdrag

Grundare och styrelseordförande Simplicata AB samt styrelseordförande i Vefi Holding.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Extern VD Veidekke Nära AB, VD Empower AB, affärsområdeschef Telecom Empower OY (Group) och styrelseledamot Cellip AB.

Innehav i Sun4Energy Group AB

7 000 aktier i Sun4Energy privat
6 000 aktier indirekt genom Simplicata AB.

Mattias Leijon (född 1971)

Styrelseledamot sedan 2020

Bakgrund add

Mattias har en lång erfarenhet av att grunda, driva och äga mindre bolag. Han har exempelvis byggt upp och sålt elinstallationsbolaget Datel AB. Sedan 2015 har Mattias fokuserat på att bygga upp ett kunnande kring områdena elbilsladdare och solcellssystem som sedan transfererades till uppstartandet av Sun4Energy.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseordförande samt ägare Leijon Förvaltning AB, Venan Fastigheter AB, Proudly Made AB och Levande Förvaltning i Örebro AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Innehav i Sun4Energy

858 600 aktier

Fredrik Lagergren (född 1970)

Styrelseledamot sedan 18 maj 2022

Bakgrund add

Fredrik är Teknologie Doktor och civilingenjör från KTH. Han har forskat inom energisystem och management. Under tio år var han VD för KTH Executive School och utbildade där företagsledningar inom innovation, affärsutveckling och strategi, främst inom branscher som energi, telekom, industri och stadsutveckling. Fredrik har erfarenhet från styrelsearbete i KTH Executive School samt som ordförande i Handelsbanken Östra station. Han har också varit vice ordförande i föreningen Riksdagsmän och forskare samt ordförande för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för företagande och ledarskap samt som ledamot i styrelsen för svenska konståkningsförbundet.

Övriga pågående uppdrag

VD och partner Samarbetande Konsulter i Lidingö AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Innehav i Sun4Energy Group AB

2 000 aktier och 20 000 optioner

Jonas Mårtensson (född 1963)

Styrelseledamot sedan 30 november 2023

Bakgrund add

Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Under 17 år har Jonas arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot i Alcadon Group AB (ledamot, ordförande och vice ordförande i olika perioder) samt i Niutech Group AB. Styrelseledamot i onoterade bolag som DO Intressenter AB, JNM invest AB samt OPP Owner AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Styrelseledamot i Doro AB, IAR Systems Group AB, Slitevind AB, DistIT AB samt dLaboratory Sweden AB.

Innehav i Sun4Energy Group AB

Ägare 50% av aktierna i Beata Intressenter AB som äger 1 626 666 aktier i Sun4Energy.

Jonas Bergstrand (född 1975)

Styrelseledamot sedan 30 november 2023

Bakgrund add

Jonas har lång erfarenhet inom affärsutveckling, försäljning och teknik. Han var VD för Fibergruppen från 2012 fram tills att bolagets såldes till det noterade bolaget Transtema. Jonas har arbetat många år mot flera olika kommuner och större mobiloperatörer som tex Telia.

Övriga pågående uppdrag

Styrelseledamot Niutech Group AB, styrelseledamot Investmentgruppen, styrelseledamot AM Utveckling AB, ordförande Niutech Sol och Energi.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren

Innehav i Sun4Energy Group AB

788 345 aktier privat och genom Investmentgruppen AB