Investerare

Marknad

Marknad

  • Sveriges solenergimarknad är bland de tio största inom EU, däremot kvalar Sverige inte in i topp tio när det gäller installerad solenergikapacitet per capita där bl.a. Belgien och Danmark återfinns1

  • Kostnaden för solenergi inom EU har under det senaste decenniet minskat med 82 procent2, vilket sänkt tröskeln markant för privata solinvesteringar

  • Solkraften står för drygt 1 procent av Sveriges elproduktion – 87 procent av allmänheten vill se en utbyggnad av solkraften3

  • Den svenska solenergimarknaden estimeras ha en genomsnittlig årlig tillväxt om 37 procent mellan 2022 och 2025, vilket är bland den högsta estimerade tillväxten i hela EU4

  • Tillväxten illustreras av antalet nätanslutna solcellsanläggningar som ökade med 26 500 och uppgick därmed totalt till cirka 92 000 nätanslutna anläggningar i Sverige år 20215

  • Ökningen syntes även i den installerade effekten - den totala installerade effekten uppgick till 1 586 MW år 2021 jämfört med 1 089 MW år 20205

  • Även marknaden för elbilar har upplevt en snabb tillväxt – per augusti 2022 fanns cirka 380 000 laddbara personbilar i Sverige, en ökning med 53 procent de senaste 12 månaderna6

  • I takt med den kraftiga ökningen av laddbara personbilar krävs en tillväxt i antalet elbilsladdare i Sverige, som idag uppgår till cirka 16 000 publika laddningspunkter6

Nyckeltal

Bekanta dig mer våra nyckeltal

Strategi

Läs om vår vision, mission och strategi