Om oss

Historik

Vår historia

Sun4Energy grundades 2015 av Mattias Leijon och Mattias Thorsén. Leijon har erfarenhet som VD från elbranschen och Thorsén har en bakgrund inom försäljningsbranschen. Därigenom kompletterar de varandra på ett ypperligt sätt med både praktiskt kunnande och säljegenskaper. Solcellsbranschen var, och är, mycket fragmenterad med många nystartade mindre bolag. Detta medför att många installationer inte följer den installationsstandard som finns vad gäller kvalitet. Kvalitet och nöjda kunder är mycket viktigt för oss och kvalitetshöjande arbete kommer alltid finns med som en grund i vårt arbete. Detta är något vi hela tiden arbetar med för att bli bättre på och grunden i vår vision är att bli det ledande solcellsbolaget i Sverige inom kvalitet och kundnöjdhet.

Planen är att växa genom noga genomtänkta förvärv samt genom organisk tillväxt. Syftet med att snabbt öka vår geografiska täckning är att kunna teckna fördelaktiga avtal med rikstäckande kunder som ger oss möjlighet att erbjuda både installation och service över hela landet. Förutom naturliga synergier kommer vi även tillsammans i Koncernen skapa bättre förutsättningar vid förhandling av inköpspriser.

Vi strävar efter att hela tiden utvecklas. Följande punkter konkretiserar ett urval av våra mål.

  • Erbjuda våra tjänster och produkter på en nationell basis.

  • Genomföra två eller tre förvärv årligen fram till 2025.

  • Upprätta en egen grossistverksamhet för solceller och laddning av elfordon

  • Handla material såsom solcellspaneler, växelriktare och laddboxar direkt av produkttillverkarna

  • En egenutvecklad app för både våra solcellsanläggningar och våra elbilsladdare.

Börsnoterade

26 november 2021 noterades Sun4Energy på NGM Nordic SME. Inför noteringen genomfördes en emission där investerare i Sverige och utomlands erbjöds att teckna högst 1000 000 aktier. Intresset var enormt och aktien tecknades till ca 322 procent fördelat på cirka 2000 tecknare. Det innebär att samtliga 1000 000 aktier emitteras. 26 november startade således handeln på börsen – en stor dag för Sun4Energy.

Sun4Energy står inför en mycket spännande utveckling i en bransch som befinner sig i en megatrend.

Börsnoterande

Läs mer om vårt börsnoterande

Marknad

Läs mer om solcellsenergimarkanden